Ondra je nadšený skaut

Ve skautu získal přezdívku Hobit, snad pro svou veselost a lásku k dobrému jídlu. Kolem sebe šířil pohodu a stal se také vedoucím skautské družiny Jestřábi.

Když dorostl do dospělého věku, láska k oddílu a skautu jej nepustila, a tak se podílel na vedení 18. oddílu a se svou ženou pomáhal na táborech pro nejmenší skautíky.

Kuchař

Určitě by se dalo použít úsloví “Když vám Hobit na táboře vaří, každému se dobře daří”.