Poděkování

Zdravotníkům

Velmi si ceníme a děkujeme všem záchranným složkám, urgentnímu příjmu a celému oddělení Arim Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za záchranu života a následnou péči o Ondru.

Velké díky také patří rodině, přátelům a blízkým, kteří nám v této chvíli obtížné chvíli pomohli a pomáhají. Je to pro nás velká podpora a síla Vás mít nablízku.

Obrovské díky patří všem dárcům, kteří jsou nám ochotni v této situaci pomoci.

Obrovské díky patří všem dárcům, kteří jsou nám ochotni v této situaci pomoci.

Ondrova manželka Aneta

kdo pomáhá

Společnosti

Jednotlivci

Jan Gahura
Aleš Jaroš
Lukáš Šilc
Radek Blahuš
Romana Šlosárková
Ondra Hájek
Petr Binar
Marek Mach
herci MDZ Petra a Radovan Královi